Ετικέτα: εσωτερική αξιολόγηση

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων για το σχολικό 2023-2024

ΕΞΕ – 114708 – 2023 – Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης

Ενεργοποίηση της φόρμας του Συλλογικού προγραμματισμού στην πλατφόρμα του ΙΕΠ για τον «Συλλογικό προγραμματισμό και την Εσωτερική Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολικών Μονάδων»

Ενεργοποίηση της φόρμας του Συλλογικού προγραμματισμού στην πλατφόρμα του ΙΕΠ για τον «Συλλογικό προγραμματισμό και την Εσωτερική Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολικών Μονάδων»

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Υλικό για Οργάνωση ψηφιακού φακέλου για τον “Συλλογικό Προγραμματισμό και την εσωτερική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας”, κατά το σχ. έτ. 2022-23. Οργάνωση ημερομηνιών (χρονο-διαγράμματος)

Οργάνωση ψηφιακού φακέλου με Οδηγίες Νόμους και Υλικό που αφορά στον “Συλλογικό Προγραμματισμό και την εσωτερική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας”, κατά το σχ. έτ. 2022-23. Οργάνωση ημερομηνιών (χρονο-διαγράμματος) Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού και...

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων για το σχολικό 2022- 2023

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων για το σχολικό 2022- 2023