Ετικέτα: EYEHARP

Έγκριση υπολοίησης εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο “Αξιοποίηση του Ηλεκτρονικού Μουσικού Οργάνου EyeHarp στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως ένα μέσο Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης

«Αξιοποίηση του Ηλεκτρονικού Μουσικού Οργάνου EyeHarp στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως ένα μέσο Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης» , καθώς και την πρόσκληση στην εναρκτήρια εκδήλωση και την επιμόρφωση του προγράμματος με τον ακόλουθο επισυναπτόμενο σύνδεσμό...