Ετικέτα: ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες Κλασικού Αθλητισμού Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.) Ελλάδας – Κύπρου, σχολικού έτους 2023-2024

127 ΣΤΙΒΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ 2023-2024 127 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_ΣΤΙΒΟΣ 127 ΠΙΝΑΚΙΑ ΣΤΙΒΟΥ ΛΥΚΕΙΩΝ Α’ ΦΑΣΗ 2023-2024 140 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ_ΣΤΙΒΟΣ 173 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 173 ΟΡΘΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΙ ΚΛΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ