Ανακοίνωση πίνακα Εξεταστικών Κέντρων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) Μαΐου 2019

Ανακοίνωση πίνακα Εξεταστικών Κέντρων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) Μαΐου 2019