Ετικέτα: ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Προκήρυξη κενών θέσεων στις τάξεις Β’ και Γ’ Γυμνασίου και Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου, για το σχολ. έτος 2022-2023

Προκήρυξη κενών θέσεων στις τάξεις Β’ και Γ’ Γυμνασίου και Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου, για το σχολ. έτος 2022-2023

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α’ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α’ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023 Εγκύκλιος 117162_ΕΓΓΡΑΦΕΣ_ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2022-23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Οι προσλαμβανόμενοι στα Μουσικά Σχολεία οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΕΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΕΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου

Καθορισμός του αριθμού τμημάτων της Α’ τάξης Γυμνασίου Μουσικών Σχολείων Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Θερίσου-Χανίων σχολικού έτους 2019-2020

Καθορισμός του αριθμού τμημάτων της Α’ τάξης Γυμνασίου Μουσικών Σχολείων Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Θερίσου-Χανίων σχολικού έτους 2019-2020

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 58167/Δ2/13-04-2018 Υ.Α. (Β΄ 1371) με θέμα: «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» & Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 58168/Δ2/13-04-2018 Υ.Α. (Β΄ 1365) με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων»

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 58167/Δ2/13-04-2018 Υ.Α. (Β΄ 1371) με θέμα: «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» & Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 58168/Δ2/13-04-2018 Υ.Α. (Β΄ 1365) με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων»

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Εκπαιδευτική Επίσκεψη της Γ΄ τάξης Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου στην Αργολίδα.

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Εκπαιδευτική Επίσκεψη της Γ΄ τάξης Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου στην Αργολίδα.