Ετικέτα: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου και του Λυκείου Ε.Α.Ε. για το σχολικό έτος 2022-2023

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-2023 Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος...

Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με θέμα: «Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα “Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία” των Α’ και Β’ τάξεων Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου» (ΦΕΚ Β’ 4402/23-09-2021)

Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με θέμα: «Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα “Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία” των Α’ και Β’ τάξεων Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου» (ΦΕΚ Β’ 4402/23-09-2021) ΦΕΚ Β’ 4402/23-09-2021:...

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022 Ν.ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΕΛ 2021-22

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Αποστολή Σημειώσεων ανατροφοδότησης (Γ΄ Μέρους) για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα “Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία” Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Αποστολή Σημειώσεων ανατροφοδότησης (Γ΄ Μέρους) για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα “Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία” Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Αποστολή Σημειώσεων ανατροφοδότησης (Β΄ Μέρους) για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα “Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία” Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Αποστολή Σημειώσεων ανατροφοδότησης (Β΄ Μέρους) για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα “Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία” Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης που αφορά σε τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 107268/Δ2/03-07-2019 Υ.Α. (Β΄ 2881) ως προς τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης που αφορά σε τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 107268/Δ2/03-07-2019 Υ.Α. (Β΄ 2881) ως προς τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» της Γ΄ τάξης...