Ετικέτα: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Ανάρτηση ανάθεσης εκπ/κής μετακίνησης μαθητών Α΄ Γυμνασίου του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου στην Αθήνα στις 12/3 έως 14/3/2020

Ανάρτηση ανάθεσης εκπ/κής μετακίνησης μαθητών Α΄ Γυμνασίου του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου στην Αθήνα στις 12/3 έως 14/3/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣTΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣTΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΠΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΠΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ Π.Γ.Η και Π.Γ.Λ.Η ΣΤΟ ΚΠΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ Π.Γ.Η και Π.Γ.Λ.Η ΣΤΟ ΚΠΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Πειραματικού Γυμνασίου του Ηρακλείου για την οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Λονδίνο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Πειραματικού Γυμνασίου του Ηρακλείου για την οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Λονδίνο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου στο Μόναχο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου στο Μόναχο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου στο Λονδίνο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου στο Λονδίνο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2

Ανάθεση εκπαιδευτικής επίσκεψης του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου σε ταξιδιωτικό γραφείο με προορισμό την Κροατία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2

Ανάθεση εκπαιδευτικής επίσκεψης του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου σε ταξιδιωτικό γραφείο με προορισμό την Κροατία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΝΤΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΝΤΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΠΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΠΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Πλήρωση κενούμενης θέσης διευθυντή/ντριας του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Πλήρωση κενούμενης θέσης διευθυντή/ντριας του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2

Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΠΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΠΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ