Σ.Ε. ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών Σαλβαρά Μαρίνα: Πρόσκληση: Επιμορφωτική συνάντηση Webex με θέμα: Κινητικός Συντονισμός: Πλαίσιο Αναφοράς για Κλινική Πρακτική, των μελών του Ε.Ε.Π., Κλάδου ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών με τη Σ.Ε.

262-13-2-24-ΣΑΛΒΑΡΑ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ WEBEX Σ.Ε. ΣΑΛΒΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ