Τροποποίηση της υπό στοιχεία 221893/Β1/2016 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και γενικά των ασχολουμένων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και των Αναβαθμολογητών των γραπτών – δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ΓΕΛ» (Β’ 4268).

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 221893/Β1/2016 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορι- σμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και γενι- κά των ασχολουμένων με τις εισιτήριες εξετά-...