Ετικέτα: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 103832/ Δ3/26-08-2021 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4037)

ΕΞΕ – 107962 – 2023 – Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ ΦΕΚ 5662-27_09_2023 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του Λυκείου Ε.Α.Ε.» και διόρθωση σφάλματος

ΕΞΕ – 107499 – 2023 – Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ΦΕΚ 5618 22.09.23 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του Λυκείου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) ΦΕΚ 5663 27.09. 2023 ΩΠ ΛΥΚΕΙΟΥ...