Ορισμός καθηγητών που συνδέονται με τον Σ.Ε.Π.

Εκτύπωση
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για δημιουργία βάσης καθηγητών που διδάσκουν τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Σ.Ε.Π.) ή εμπλέκονται με αυτόν.