Κατηγορία: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Εδώ μπορείτε να δείτε ανακοινώσεις σχετικά με την Ιδιωτική Εκπαίδευση και τα Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών

Δημοσίευση στο ΦΕΚ Β’ 7/06-01-2022 της υπ. αριθ. ΓΠ οικ. 360/06- 01-2022 ΚΥΑ σχετικά με τη λειτουργία των Δομών Εκπαίδευσης.

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/09.09.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και...

ΧΟΡΗΓΗΣΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ

Καθορισμός των δικαιολογητικών, που απαιτείται να υποβάλλονται με την αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας, καθώς και με την ανανέωση ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας

Δημοσίευση Υ.Α. στο ΦΕΚ ΦΕΚ 3369 Β