Μηνιαίο αρχείο: Φεβρουάριος 2018

Σ.Σ. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Διδασκαλία στην τάξη – άσκηση μαθητών στην επιχειρηματολογία και τους διττούς λόγους. Επιμόρφωση για Φιλολόγους και εκπαιδευτικούς σχολείων παιδαγωγικής ευθύνης. Επίκ. Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης Δήμος Σπαθάρας και Σχολ. Σύμβ. Φιλολόγων Β. Καλοκύρη. Διοργάνωση Σχολ. Σύμβ. Β. Καλοκύρη σε συνεργασία με Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου. Πέμπτη 8-3-2018, ώρα 11.50-14.10 στο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου. [Ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής]

Σ.Σ. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Διδασκαλία στην τάξη – άσκηση μαθητών στην επιχειρηματολογία και τους διττούς λόγους. Επιμόρφωση για Φιλολόγους και εκπαιδευτικούς σχολείων παιδαγωγικής ευθύνης. Επίκ. Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης Δήμος Σπαθάρας και Σχολ. Σύμβ. Φιλολόγων Β. Καλοκύρη. Διοργάνωση Σχολ. Σύμβ. Β. Καλοκύρη σε συνεργασία με Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου. Πέμπτη 8-3-2018, ώρα 11.50-14.10 στο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου. [Ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής]

Λήψη συνημμένου