Κατηγορία: ΣΤΕΛΕΧΗ

Προκηρύξεις, πίνακες μοριοδότησης, κατάληψη θέσεων ευθύνης κ.ά σχετικά με τα Στελέχη της Εκπαίδευσης

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης τοποθέτησης με σειρά προτίμησης από τον εγγεγραμμένο στον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα επιλογής για τις κενές θέσεις Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων Γυμνασίου Ζαρού και Γυμνασίου Βαγιονιάς της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης τοποθέτησης με σειρά προτίμησης από τον εγγεγραμμένο στον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα επιλογής για τις κενές θέσεις Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων Γυμνασίου Ζαρού και Γυμνασίου Βαγιονιάς της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου...

Κύρωση του τελικού αξιολογικού πίνακα μοριοδότησης υποψηφίου εκπαιδευτικού για πλήρωση με επιλογή κενών θέσεων διευθυντών των σχολικών μονάδων Γυμνασίου Ζαρού και Γυμνασίου Βαγιονιάς της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Κύρωση του τελικού αξιολογικού πίνακα μοριοδότησης υποψηφίου εκπαιδευτικού για πλήρωση με επιλογή κενών θέσεων διευθυντών των σχολικών μονάδων Γυμνασίου Ζαρού και Γυμνασίου Βαγιονιάς της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου ΨΛΞΟ46ΝΚΠΔ-ΝΨΛ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑ:966Χ46ΝΚΠΔ-Β3Ζ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑ:966Χ46ΝΚΠΔ-Β3Ζ) Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Ηρακλείου, με τη με αριθμό 24/28-11-2023 Πράξη του, κατήρτισε τον πίνακα των δεκτών υποψηφίων οι οποίοι έχουν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων αναπληρωτών μελών με την ιδιότητα των Διευθυντών/ντριών ή Εκπαιδευτικών με διοικητική εμπειρία στις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Κρήτης και Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων αναπληρωτών μελών με την ιδιότητα των Διευθυντών/ντριών ή Εκπαιδευτικών με διοικητική εμπειρία στις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Κρήτης και Δυτικής Μακεδονίας

Ανάρτηση αναπροσαρμοσμένου προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψήφιων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου

Ανάρτηση αναπροσαρμοσμένου προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψήφιων Διευθυντών-ντριών Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου Αναπροσαρμοσμένος προσωρινός αξιολογικός πίνακας μοριοδότησης υποψήφιων Διευθυντών Γυμνασίων Ζαρού και Βαγιονιάς

Επαναπροκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Υπεύθυνων Τομέων του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) Ηρακλείου και Σχολικών Εργαστηρίων του 1ου ΕΠΑ.Λ Αρκαλοχωρίου και του 1ου ΕΠΑ.Λ. Μοιρών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 656Υ46ΝΚΠΔ-07Φ Αίτηση για ΠΥΜ Υπεύθυνων Τομέων Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υπεύθυνη Δήλωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προεπιλογή εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης Αναπληρωτή Διευθυντή Πρωτοβάθμιου Κύκλου στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Bergen, και Αναπληρωτή Διευθυντή Δευτεροβάθμιου Κύκλου στο Ε. Σ. Βρυξέλλες Ι, από το σχολικό έτος 2024-2025

61ΦΗ46ΝΚΠΔ-8ΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΛΛΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ανάρτηση προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψήφιων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου για την κάλυψη κενών θέσεων

Ανάρτηση προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα Προσωρινός αξιολογικός-πίνακας-μοριοδότησης-υποψήφιων-Διευθυντών – ζαρού βιαγιονιάς-5

Ορισμός Αναπληρωτών/τριών των Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, στις οποίες δεν προβλέπεται Υποδιευθυντής/ντρια

Ορισμός Αναπληρωτών/τριών των Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, στις οποίες δεν προβλέπεται Υποδιευθυντής/ντρια

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών/ντριών σε Πρότυπα Σχολεία και Πειραματικά Σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών/ντριών σε Πρότυπα Σχολεία και Πειραματικά Σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

2η Ανακοινοποίηση Eπαναπροκήρυξης – Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Δ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (966Χ46ΝΚΠΔ-Β3Ζ) Αίτηση για ΠΥΜ Υποδιευθυντών Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υπεύθυνη Δήλωση

Επαναπροκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Δ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (966Χ46ΝΚΠΔ-Β3Ζ) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αίτηση για ΠΥΜ Υποδιευθυντών Υπεύθυνη Δήλωση

Ανακοινοποίηση στο ΟΡΘΟ της Απόφασης Τοποθέτησης Υποδιευθυντών/ντριών σε Σχολικές Μονάδες ΔΔΕ Ηρακλείου(ΑΔΑ:6Ι5246ΝΚΠΔ-7ΜΖ) και Αποστολή Πράξη Ανάληψης Υποδιευθυντών Σχ. Μονάδων ΔΔΕ Ηρακλείου

Ανακοινοποίηση στο ΟΡΘΟ της Απόφασης Τοποθέτησης Υποδιευθυντών/ντριών σε Σχολικές Μονάδες ΔΔΕ Ηρακλείου(ΑΔΑ:6Ι5246ΝΚΠΔ-7ΜΖ) και Αποστολή Πράξη Ανάληψης Υποδιευθυντών Σχ. Μονάδων ΔΔΕ Ηρακλείου

Διαβίβαση ανακοίνωσης του ΕΚΔΔΑ για επιμορφωτικό πρόγραμμα

Διαβίβαση ανακοίνωσης του ΕΚΔΔΑ για επιμορφωτικό πρόγραμμα Εγκύκλιος ενημέρωσης για συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΕΩΝ

Ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Ηρακλείου

6ΞΒ446ΝΚΠΔ-ΨΒΞ-Ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Ηρακλείου.ΑΝΑΚ

Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων της Επαναπροκήρυξης – Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΨΑΩ946ΝΚΠΔ-ΖΣΑ) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΑΔΑ ΨΑΩ946ΝΚΠΔ-ΖΣΑ Αίτηση για Διευθυντής-ντρια Σχολικής Μονάδας Αίτηση για ΠΥΜ Διευθυντής-ντρια Υπεύθυνη Δήλωση

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔ__ΝΤΩΝ-ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔ__ΝΤΩΝ-ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ

Επαναπροκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Αίτηση για Διευθυντής-ντρια Σχολικής Μονάδας Αίτηση για ΠΥΜ Διευθυντής-ντρια ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΨΑΩ946ΝΚΠΔ-ΖΣΑ) Συνημμένο 1_Υπεύθυνη Δήλωση

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε ανακοινοποίηση των προσκλήσεων που μπορείτε να κατεβάσετε από τους παρακάτω συνδέσμους στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 70/Δ.Ε.Π.Π.Σ/5.10.2023 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝΣΤΑΜΕΝΩΝ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Διαβίβαση Εγκυκλίου-Πρόσκλησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) για συμμετοχή στελεχών εκπαίδευσης σε Ημερίδα

Διαβίβαση Εγκυκλίου-Πρόσκλησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) για συμμετοχή στελεχών εκπαίδευσης σε Ημερίδα Σχέδιο Εγκυκλίου ημεριδας ΙΝΕΠ ΥΠΑΙΘΑ ΙΕΠ 4

Προκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και των Υπεύθυνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)

Αίτηση για ΠΥΜ Υποδιευθυντών Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Προκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Υποδιευθυντών Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου (Ψ7ΡΧ46ΝΚΠΔ-7ΚΓ) Υπεύθυνη Δήλωση