Κατηγορία: ΣΤΕΛΕΧΗ

Προκηρύξεις, πίνακες μοριοδότησης, κατάληψη θέσεων ευθύνης κ.ά σχετικά με τα Στελέχη της Εκπαίδευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εγγραφής σε μητρώο Εμπειρογνωμόνων για την κάλυψη κενών θέσεων «Εποπτών» και «Εισηγητών/Αξιολογητών»

Δ.Τ._ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜ_ΝΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ_ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ_SUB.1 ΕΞΕ – 50260 – 2024 – Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη πλήρωση της κενούμενης θέσης Διευθυντού/ντριας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κισάμου της Δ.Δ.Ε. Χανίων

Προκήρυξη για τη πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή_τριας στο ΕΕΕΕΚ Κισάμου της ΔΔΕ Χανίων_ΑΔΑ 9ΞΤΖ46ΝΚΠΔ-0Ν4 Συνημμένο 1_Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή_τριας στο ΕΕΕΕΚ Κισάμου της ΔΔΕ Χανίων Συνημμένο 2_Αίτηση Έκδοσης ΠΥΜ...

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_Προκήρυξη-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη πλήρωση της κενούμενης θέσης Διευθυντού/ντριας του Γυμνασίου Βρυσών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Χανίων

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_Προκήρυξη για τη πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή_τριας στο Γυμνάσιο Βρυσών της ΔΔΕ Χανίων_ΡΨ8Κ46ΝΚΠΔ-7Λ8 Συνημμένο 1_Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή_τριας στο Γυμνάσιο Βρυσών της ΔΔΕ Χανίων Συνημμένο 2_Αίτηση Έκδοσης ΠΥΜ Συνημμένο...

Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη πλήρωση της κενούμενης θέσης Διευθυντού/ντριας του Γυμνασίου Βρυσών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Χανίων

Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη πλήρωση της κενούμενης θέσης Διευθυντού/ντριας του Γυμνασίου Βρυσών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Χανίων Συνημμένο 1_Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή_τριας στο Γυμνάσιο Βρυσών...

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και Βόρειου Αιγαίου προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2023-2024

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και Βόρειου Αιγαίου προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος...

Αναπροσαρμοσμένος Πίνακας δεκτών υποψηφίων Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων και Σχολικών Εργαστηρίων της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου Επαναπροκήρυξης ΑΔΑ 656Υ46ΝΚΠΔ-07Φ

Αναπροσαρμοσμένος Πίνακας δεκτών υποψηφίων Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων και Σχολικών Εργαστηρίων της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου Επαναπροκήρυξης ΑΔΑ 656Υ46ΝΚΠΔ-07Φ Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Ηρακλείου με τη με αριθμό 27/02-02-2024 πράξη, μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής...

Πίνακας δεκτών υποψηφίων Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων και Σχολικών Εργαστηρίων της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου Επαναπροκήρυξης (ΑΔΑ: 656Υ46ΝΚΠΔ-07Φ)

Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Ηρακλείου με τη με αριθμό 26/25-01-2024 πράξη του κατάρτισε τον πίνακα των δεκτών υποψηφίων, οι οποίοι έχουν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής Υπευθύνων Τομέων του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου...

Αναπροσαρμοσμένος πίνακας δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου Επαναπροκήρυξης ( ΑΔΑ:966Χ46ΝΚΠΔ-Β3Ζ)

Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Ηρακλείου με τη με αριθμό 26/25-01-2024 πράξη, μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και λόγω του γεγονότος ότι δεν κατατέθηκαν ενστάσεις, ανακοινώνει εκ νέου τον πίνακα των δεκτών υποψηφίων,...

Διαβίβαση Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Διευθυντού/τριας καθώς και για αποσπάσεις σε θέσεις διοικητικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

Διαβίβαση Προσκλήσεων Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση τ ης θέσης του/της Διευθυντή/ Διευθύντριας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με πενταετή θητεία Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως διοικητικό προσωπικό

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΤΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΤΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Αίτηση

Προκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών του Γυμνασίου Γουβών Ηρακλείου Κρήτης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Αίτηση για ΠΥΜ Υποδιευθυντών Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υπεύθυνη Δήλωση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΟΥΒΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΨΖΦΔ46ΝΚΠΔ-Ι5Π)

Διαβίβαση Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘΑ για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων επιπέδου Υποδιεύθυνσης και Τμήματος στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής

ΕΞΕ – 139603 – 2023 – Διαβίβαση Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘΑ για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων επιπέδου Υποδιεύθυνσης και Τμήματος στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)...

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης τοποθέτησης με σειρά προτίμησης από τον εγγεγραμμένο στον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα επιλογής για τις κενές θέσεις Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων Γυμνασίου Ζαρού και Γυμνασίου Βαγιονιάς της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης τοποθέτησης με σειρά προτίμησης από τον εγγεγραμμένο στον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα επιλογής για τις κενές θέσεις Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων Γυμνασίου Ζαρού και Γυμνασίου Βαγιονιάς της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου...

Κύρωση του τελικού αξιολογικού πίνακα μοριοδότησης υποψηφίου εκπαιδευτικού για πλήρωση με επιλογή κενών θέσεων διευθυντών των σχολικών μονάδων Γυμνασίου Ζαρού και Γυμνασίου Βαγιονιάς της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Κύρωση του τελικού αξιολογικού πίνακα μοριοδότησης υποψηφίου εκπαιδευτικού για πλήρωση με επιλογή κενών θέσεων διευθυντών των σχολικών μονάδων Γυμνασίου Ζαρού και Γυμνασίου Βαγιονιάς της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου ΨΛΞΟ46ΝΚΠΔ-ΝΨΛ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑ:966Χ46ΝΚΠΔ-Β3Ζ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑ:966Χ46ΝΚΠΔ-Β3Ζ) Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Ηρακλείου, με τη με αριθμό 24/28-11-2023 Πράξη του, κατήρτισε τον πίνακα των δεκτών υποψηφίων οι οποίοι έχουν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων αναπληρωτών μελών με την ιδιότητα των Διευθυντών/ντριών ή Εκπαιδευτικών με διοικητική εμπειρία στις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Κρήτης και Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων αναπληρωτών μελών με την ιδιότητα των Διευθυντών/ντριών ή Εκπαιδευτικών με διοικητική εμπειρία στις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Κρήτης και Δυτικής Μακεδονίας

Ανάρτηση αναπροσαρμοσμένου προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψήφιων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου

Ανάρτηση αναπροσαρμοσμένου προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψήφιων Διευθυντών-ντριών Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου Αναπροσαρμοσμένος προσωρινός αξιολογικός πίνακας μοριοδότησης υποψήφιων Διευθυντών Γυμνασίων Ζαρού και Βαγιονιάς

Επαναπροκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Υπεύθυνων Τομέων του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) Ηρακλείου και Σχολικών Εργαστηρίων του 1ου ΕΠΑ.Λ Αρκαλοχωρίου και του 1ου ΕΠΑ.Λ. Μοιρών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 656Υ46ΝΚΠΔ-07Φ Αίτηση για ΠΥΜ Υπεύθυνων Τομέων Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υπεύθυνη Δήλωση