Μηνιαίο αρχείο: Δεκέμβριος 2022

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 194/ΔΕΠΠΣ/08.12.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΑΔΑ: ΨΨΘΜ46ΜΤΛΗ-1ΣΦ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 194/ΔΕΠΠΣ/08.12.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΑΔΑ: ΨΨΘΜ46ΜΤΛΗ-1ΣΦ)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/22806/Α5/26-2-2021 (Β’ 897) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), καθώς και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.»

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι υπεγράφη και αποστέλλεται προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο η υπό στοιχεία Φ.251/160199/A5/23-12-2022 Υπουργική Απόφαση με την οποία τροποποιείται η υπό στοιχεία Φ.251/22806/Α5/26-2-2021 (B’΄ 897) υπουργική απόφαση...

Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) και Συντελεστές Βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, για το Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας και το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2023

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι υπεγράφησαν και έχουν αποσταλεί  προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο οι με αριθμ. Φ.251/159901/A5/23-12-2022, Φ.253.1/159863/A5/23-12-2022 και Φ. 153.1/160016/Α5/23-12-2022 Υπουργικές Αποφάσεις, με τις οποίες καθορίζονται οι Συντελεστές Ελάχιστης...

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 152398/08.12.2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (Π.ΕΠΑ.Λ.) (ΑΔΑ Ω83Ζ46ΜΤΛΗ-ΟΚΜ) ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (Π.ΕΠΑ.Λ.)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 152398/08.12.2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (Π.ΕΠΑ.Λ.) (ΑΔΑ Ω83Ζ46ΜΤΛΗ-ΟΚΜ)

Ανακοινοποιημένη Τροποποίηση Προκήρυξης με θέμα: «Πλήρωση θέσεων Διευθυντή, Υποδιευθυντή Πρωτοβάθμιας και Υποδιευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης»

Ανακοινοποιημένη Τροποποίηση Προκήρυξης με θέμα: «Πλήρωση θέσεων Διευθυντή, Υποδιευθυντή Πρωτοβάθμιας και Υποδιευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης»

Παράταση υποβολής αιτήσεων για την επιλογή των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Παράταση υποβολής αιτήσεων για την επιλογή των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Η καταληκτική ημερομηνία για την συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στην επιλογή των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων...

Πρόσκληση συμμετοχής στο εργαστήριο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV), του Συμβουλίου της Ευρώπης, με τίτλο “Enhancing language education in cross-border vocational education”, 7-8 Φεβρουαρίου 2023

Polzin_Haumann_WS_7-8Feb2023_nomination form ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ENHANCING LANG EDUC IN CROSS-BORDER VOC EDUC-7-8 FEBR 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΕΠ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ_ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Σ.E.E., Ιωάννα Α.Ραμουτσάκη: Ανακοίνωση επιμορφωτικού, διασχολικού Σεμιναρίου- Βιωματικού Εργαστηρίου για την καλλιέργεια ιστορικής Μνήμης και Συνείδησης, Ενσυναίσθησης, κριτικής και δημιουργικής Σκέψης, θεατρικής Παιδείας και πολιτισμικής Αυτογνωσίας, με δύο θέματα: α) Αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή: «Προφορικές Μαρτυρίες, Λογοτεχνικές Αφηγήσεις, Δραματοποιήσεις και θεατρικές Αναπαραστάσεις» και β) Αφιέρωμα στα Χριστούγεννα: «Παιδικά Χριστούγεννα», σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Παιδαγωγικής του Θεάτρου

45. Σ.Ε.Ε., ΙΩΑΝΝΑ Α.ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ανάθεση της 4ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της Β Λυκείου του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αρκαλοχωρίου στη Θεσσαλονίκη

004 01 ΠΡΟΣΦΟΡΑ Landmarks Travel – 1° ΕΠΑΛ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 004 02 ΠΡΟΣΦΟΡΑ Vai Travel – 1° ΕΠΑΛ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 004 03 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Βτάξης 1° ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου 2022-2023 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 8ου ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 8ου ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

12ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Φιλοσοφικού Δοκιμίου υπό το γενικό θέμα: «ΜΕΤΑΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΜΕΤΑ ΩΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗ», για το σχολικό έτος 2022-2023»

ΕΞΕ – 156573 – 2022 – 12ος ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 2022-2023 12ος Πανελλ_Μαθητ_Διαγ_ Φιλοσοφιας_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΤΕΛΙΚΟ

Ανάθεση της τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της Β ́ Λυκείου του ΓΕΛ Καστελλίου στην Αθήνα

Ανάθεση της τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της Β ́ Λυκείου του ΓΕΛ Καστελλίου στην Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ – ΑΘΗΝΑ CONNECTION ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΕΛ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ LE GRAND ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΕΛ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ LANDMARKS...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης μαθητών του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης μαθητών του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Ανάθεση μετακίνησης μαθητών κι εκπαιδευτικών του 1ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου προς μετακίνηση στο Μιλάνο – Ιταλία στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+

Ανάθεση μετακίνησης μαθητών κι εκπαιδευτικών του 1ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου προς μετακίνηση στο Μιλάνο – Ιταλία στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+