Μηνιαίο αρχείο: Οκτώβριος 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση πολυήμερης εκδρομής του 3ου ΓΕ.Λ. Ηρακλείου στη Ρώμη και εναλλακτικά Πράγα ή Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση πολυήμερης εκδρομής του 3ου ΓΕ.Λ. Ηρακλείου στη Ρώμη και εναλλακτικά Πράγα ή Θεσσαλονίκη

Διαβίβαση ανακοίνωσης του ΕΚΔΔΑ για επιμορφωτικό πρόγραμμα

Διαβίβαση ανακοίνωσης του ΕΚΔΔΑ για επιμορφωτικό πρόγραμμα Εγκύκλιος ενημέρωσης για συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΕΩΝ

Έγκριση διεξαγωγής του Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Πανελλήνιος Διαγωνισμός Λυκείων Διοίκηση Επιχειρήσεων με Προσομοιωτή -Young Business Talents» που αφορά όλες τις τάξεις, όλων των τύπων λυκείου της χώρας, για το σχολικό έτος 2023-2024

Έγκριση διεξαγωγής του Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Πανελλήνιος Διαγωνισμός Λυκείων Διοίκηση Επιχειρήσεων με Προσομοιωτή -Young Business Talents» που αφορά όλες τις τάξεις, όλων των τύπων λυκείου της χώρας, για το σχολικό έτος 2023-2024 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης των μαθητών & μαθητριών του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου στον κινηματογράφο Τεχνόπολις στο Γάζι

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης των μαθητών & μαθητριών του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου στον κινηματογράφο Τεχνόπολις στο Γάζι

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας) για το σχολικό έτος 2023-2024

Διαβιβαστικό εγκυκλίου ΠΣΔ 2023-2024 Εγκύκλιος Σχεδιασμού και Υλοποίησης ΠΣΔ 2023-2024

Έγκριση υλοποίησης του 6ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Μαθηματικών Ικανοτήτων «Πυθαγόρας» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας» για το σχολικό έτος 2023-2024»

Έγκριση υλοποίησης του 6ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Μαθηματικών Ικανοτήτων «Πυθαγόρας» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών του 4ου Γυμνασίου Ηρακλείου στο Μελιδόνι και στην πόλη του Ρεθύμνου

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών του 4ου Γυμνασίου Ηρακλείου στο Μελιδόνι και στην πόλη του Ρεθύμνου

Ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Ηρακλείου

6ΞΒ446ΝΚΠΔ-ΨΒΞ-Ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Ηρακλείου.ΑΝΑΚ

Κ.Π.Ε. Ιεράπετρας Νεάπολης: Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών orienteering (αγώνισμα προσανατολισμού) με τίτλο: «Το orienteering και η χρήση του στην εκπαίδευση»

ORIENTEERING. ΤΙ ΕΙΝΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ; ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΣΕΑΠ-Ο ΚΠΕ Ιεράπετρας Νεάπολης.Πρόσκληση σε βιωματικό σεμινάριο.

Σ.Ε. Μαθηματικών Καλυκάκης Δημήτριος: Πρόσκληση για δήλωση συμμετοχής σε Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Δ_ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ & Ε_ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών επισκέψεων σχολείων της Περιφέρειας Κρήτης στο ΚΕΠΕΑ/Κ.Π.Ε. Αρχανών – Ρούβα – Γούβων για το χρονικό διάστημα μηνών Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2023

10491_ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ_ΑΡΧΑΝΕΣ_ΚΕΠΕΑ_ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ__ΠΙΣΤΟ 11119_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ_ΑΡΧΑΝΕΣ_ΚΕΠΕΑ_ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ_ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ__ΠΙΣΤΟ

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου προς Βιέννη – Αυστρία στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου προς Βιέννη – Αυστρία στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+

Διαβίβαση Δελτίων Τύπου του ΙΕΠ

Δελτία Τύπου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), που αφορούν στην παρουσίαση μέσα από video και  podcast επιμορφωτικών προγραμμάτων και δράσεων που υλοποιήθηκαν από το ΙΕΠ στο πλαίσιο Πράξεων που σχετίζονται με τα Νέα Προγράμματα...

Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων της Επαναπροκήρυξης – Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΨΑΩ946ΝΚΠΔ-ΖΣΑ) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΑΔΑ ΨΑΩ946ΝΚΠΔ-ΖΣΑ Αίτηση για Διευθυντής-ντρια Σχολικής Μονάδας Αίτηση για ΠΥΜ Διευθυντής-ντρια Υπεύθυνη Δήλωση

Μεταλυκειακό Έτος ΕΠΑΛ-Παράταση προθεσμίας διάθεσης θέσεων Μαθητείας φορέων του δημοσίου τομέα

ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑ.Λ.: Υποβολή Ενστάσεων Υποψηφίων Μαθητευομένων

Οι υποψήφιοι μαθητευόμενοι που έχουν υποβάλει αίτηση και επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση επί των Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης, μπορούν να το κάνουν αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας, από σήμερα Πέμπτη 26.20.2023 ώρα...

Διευκρινήσεις ως προς τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης στην ΕΑΕ νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 114650/Ε2/12.10.2023 (ΑΔΑ: 99ΚΕ46ΝΚΠΔ-41Ψ) εγκύκλιο «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2023-2024», σελίδα 34, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’΄-Μεταθέσεις σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και σε περιοχές μετάθεσης για την...