Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: «Διαδικτ. εργαστ. σεμινάριο: Σενάριο διδασκαλίας πολυτροπικών κειμένων με ομαδοσυνεργατική μέθοδο στην πλατφόρμα Webex. Παράδειγμα εφαρμογής στη Νεοελληνική Γλώσσα. (Ηλεκτρονική Δήλωσης Συμμετοχής)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...