Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Διαδικτυακά επιμορφωτικά σεμινάρια: ΕξΑΕ και φιλολογικά μαθήματα, με αξιοποίηση πλατφόρμας Webex (βασικές λειτουργίες, δωμάτια συνεργασίας/ομάδες, δημιουργία ερωτηματολογίων και ασκήσεων κ.ά.)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...