Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Αποστολή εκπαιδευτικού υλικού ανατροφοδότησης για τις Δημιουργικές δραστηριότητες, τη Φιλαναγνωσία και την εν γένει συνεργασία με τους μαθητές και τις μαθήτριες, στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης (Οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. υπ’ αρ. πρωτ. 39676/Δ2/20-03-2020): α) χρήσιμες εκπαιδευτικές ιστοσελίδες με βραβευμένα ιστορικά ντοκιμαντέρ και οδοιπορικά του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και β) e-book για τη Φιλαναγνωσία του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...