Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών της περ. γ) της παρ. 12 του άρθρου 232 του ν.4823/21 (ΦΕΚ 136/τ. Α’/03-08-21), όπως ισχύει, στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου και Λασιθίου

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...