Ετικέτα: 13 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Αξιολόγηση προσφορών και ανάθεση μετακίνησης μαθητών του 13ου Γυμνασίου Ηρακλείου με προορισμό τη Χαλκίδα και την Αθήνα, σύμφωνα με την αριθμ. 33120/ΓΔ4/6-3-2017 (ΦΕΚ 681/6-3-2017 τευχ.Β΄)

Αξιολόγηση προσφορών και ανάθεση μετακίνησης μαθητών του 13ου Γυμνασίου Ηρακλείου με προορισμό τη Χαλκίδα και την Αθήνα, σύμφωνα με την αριθμ. 33120/ΓΔ4/6-3-2017 (ΦΕΚ 681/6-3-2017 τευχ.Β΄)

Αξιολόγηση προσφορών και ανάθεση μετακίνησης μαθητών με προορισμό τη Χαλκίδα και την Αθήνα, σύμφωνα με την αριθμ. 33120/ΓΔ4/6-3-2017 (ΦΕΚ 681/6-3-2017 τευχ.Β΄)

Αξιολόγηση προσφορών και ανάθεση μετακίνησης μαθητών με προορισμό τη Χαλκίδα και την Αθήνα, σύμφωνα με την αριθμ. 33120/ΓΔ4/6-3-2017 (ΦΕΚ 681/6-3-2017 τευχ.Β΄)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της Γ’ Τάξης του 13ου Γυμνασίου Ηρακλείου στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της Γ’ Τάξης του 13ου Γυμνασίου Ηρακλείου στη Θεσσαλονίκη

Αξιολόγηση προσφορών και ανάθεση μετακίνησης με λεωφορεία του 13ου Γυμνασίου Hρακλείου στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης στις Αρχάνες

Αξιολόγηση προσφορών και ανάθεση μετακίνησης με λεωφορεία του 13ου Γυμνασίου Hρακλείου στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης στις Αρχάνες

Αξιολόγηση προσφορών και ανάθεση μετακίνησης του 13ου Γυμνασίου Hρακλείου για την πραγματοποίηση μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών του σχολείου στην Κωνσταντινούπολη

Αξιολόγηση προσφορών και ανάθεση μετακίνησης του 13ου Γυμνασίου Hρακλείου για την πραγματοποίηση μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών του σχολείου στην Κωνσταντινούπολη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών και εκπαιδευτικών στην Κωνσταντινούπολη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών και εκπαιδευτικών στην Κωνσταντινούπολη