ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Καλούνται οι αναπληρωτές, που έχουν προσληφθεί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ηρακλείου και θα παρουσιαστούν στα σχολεία τοποθέτησής τους στις 01 – 02 Σεπτεμβρίου, να στείλουν άμεσα το«Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτών» (βρίσκεται στα έντυπα που έχουν αναρτηθεί...