Αλλαγή χρόνου διεξαγωγής του 2ου Διαγωνισμού στα Οικονομικά ΕΡΜΗΣ – σχ. έτ. 2020- 2021

Αλλαγή χρόνου διεξαγωγής του 2ου Διαγωνισμού στα Οικονομικά ΕΡΜΗΣ – σχ. έτ. 2020- 2021