Μήνυμα της Αναπληρώτριας του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Μήνυμα της Αναπληρώτριας του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων