Ετικέτα: ΜΟΥΣΙΚΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς για 3ήμερη εκδρομή Β Λυκείου Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου στην Αθήνα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς για 3ήμερη εκδρομή Β Λυκείου Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου στην Αθήνα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς για 5ήμερη εκδρομή Γ΄ Λυκείου Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου στην Πελοπόννησο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς για 5ήμερη εκδρομή Γ΄ Λυκείου Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου στην Πελοπόννησο

Συμπληρωματική στην με αρ. πρωτ. 43820/Δ2/14-04-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023»

Συμπληρωματική στην με αρ. πρωτ. 43820/Δ2/14-04-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023»

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υ.Α. σε ΦΕΚ και ενημέρωση για την διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υ.Α. σε ΦΕΚ και ενημέρωση για την διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021