Παράταση θητείας στελεχών της εκπαίδευσης και παράτασης ισχύος πινάκων επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων

Παράταση θητείας στελεχών της εκπαίδευσης και παράτασης ισχύος πινάκων επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων