Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Ενημέρωση για μια ευκαιρία συνάντησης και επικοινωνίας Εκπαιδευτικών σχετικά με Προγράμματα και διάχυση καλών πρακτικών: Διημερίδα με θέμα “Υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων Διάχυση καλών πρακτικών στη Σχολική Κοινότητα και την κοινωνία”. Πρότυπο ΓΕΛ Ηρακλείου, 30/09/2022 απόγευμα – 01/10/2022 πρωί

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...