Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Διάχυση καλής πρακτικής του Γυμνασίου Συβρίτου (Αγ. Φωτεινής) Ρεθύμνου: αλληλο-διδακτική, μάθηση στην πράξη και στη φύση, διασχολική επικοινωνία, συνεργασία με φορείς εκπαίδευσης και πολιτισμού, παρεμβάσεις στην τοπική κοινωνία

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...