Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Επιμορφωτικό σεμινάριο για Φιλολόγους. «Εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία στη Γλώσσα της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. Μοντέλα συνδιδασκαλίας και εφαρμογές με υλικό. Καινοτόμες πρακτικές στο πλαίσιο του Προγράμματος “Μία νέα αρχή στα ΕΠΑ.Λ – υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ”». Τρίτη 26-2-19, 1o ΕΠΑΛ Ηρακλείου.

Ίσως σας ενδιαφέρουν…