Σ.Ε.Ε. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΡΟΣΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Ανακοίνωση-­‐πρόσκληση διοργάνωσης επιμορφωτικής ημερίδας εκπαιδευτικών Μουσικής ΠΕ79.01, ΠΕ79.02, ΤΕ16 ομάδας Σχολικών Μονάδων Μεσσαράς ν. Ηρακλείου

Ίσως σας ενδιαφέρουν…