Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Προώθηση προς Φιλολόγους της ενημέρωσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με την αξιοποίηση της 7ης ώρας στα μαθήματα προσανατολισμού της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου

Ίσως σας ενδιαφέρουν…