Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Προς Φιλολόγους αρμοδιότητας της Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων Β. Καλοκύρη. Αξιοποίηση του Προγράμματος Υποστήριξης Γλωσσικού Γραμματισμού” στο πλαίσιο εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. για δράσεις εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...