Κύρωση οριστικών αξιολογικών πινάκων αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις ΣΜΕΑΕ και Σχολικές Μονάδες Γενικής Παιδείας Περιφέρειας Κρήτης, για το σχολικό έτος 2016-17 (ΑΔΑ Ψ75Δ4653ΠΣ-ΞΚΓ)

Ίσως σας ενδιαφέρουν…