Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού λόγω συνυπηρέτησης για ένα (1) σχολικό έτος (2024-2025), χωρίς επιμίσθιο

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...