Κατηγορία: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Α. Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών Β. Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών Γ. Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

Α. Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών Β. Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών Γ. Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ.7623/28-4-2023 (ΑΔΑ: 9ΒΧΜ46ΜΤΛ6-0ΜΗ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών...

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 64321/Δ4/ 16-05-2008 κοινής υπουργικής απόφασης «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων» (Β’ 1003)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 64321/Δ4/ 16-05-2008 κοινής υπουργικής απόφασης «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων» (Β’ 1003) ΦΕΚ 2607/Β΄/21-04-2023 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 2Γ 2022 – ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 2Γ 2022 – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΙΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 2Γ 2022 – ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ Οδηγίες προς υποψηφίους

ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

Δηλώστε συμμετοχή για επιτήρηση στις εξετάσεις ΑΣΕΠ (προκήρυξη 2Γ/2022) Μαρτίου 2023 που θα διεξαχθούν το Σάββατο 04 Μαρτίου 2023 σε Εξεταστικά Κέντρα του Ηρακλείου Κρήτης. Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα στοιχεία με κεφαλαία γράμματα. Αφορά...

Εκπαίδευση, κατόπιν επιλογής, πολιτικών υπαλλήλων, που θα φοιτήσουν στην 76η Εκπαιδευτική Σειρά της Σχολής Εθνικής Άμυνας, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Διαβίβαση εγγράφων ΥΠΕΣ Έγγραφο Εκπαίδευση, κατόπιν επιλογής, πολιτικών υπαλλήλων, που θα φοιτήσουν στην 76η Εκπαιδευτική Σειρά της Σχολής Εθνικής Άμυνας, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κρήτης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ

Ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης

Ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης

Ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων