Παύση λειτουργίας των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ. ΝΕ.Τ.) (Φ.Ε.Κ. 807/Β΄/07-03-2019)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...