Τροποποίηση της υπό στοιχεία 32982/Θ2/22.3.2023 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Χαρακτηρισμός των διδασκομένων μαθημάτων (ομάδες μαθημάτων) Εκκλησιαστικών Σχολείων – Θέματα των εξετάσεων – Τρόπος εξέτασης των μαθημάτων εκκλησιαστικής ειδίκευσης» (Β’ 2047)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...