Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005)” στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 2531/τ.Β’/29-04-2024)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...