Κατάταξη εκπαιδευτικών που προέρχονται από τον κατηργημένο κλάδο ΠΕ12-10 Ραδιο-ηλεκτρολόγων, στους νέους κλάδους και ειδικότητες που επέλεξαν με αίτησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ.38» τ. Α΄/2-3-2018)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...