ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 227951/Η2/27-12-2017 ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (01) ΘΕΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ίσως σας ενδιαφέρουν…