Δημοσίευση Υ.Α. με θέμα: «Καθορισμός διδακτέας – εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ’ τάξης του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024» (ΦΕΚ 4902/τ.Β’/04-08-2023)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...