Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 4769/30-04-2018 Απόφαση μας με θέμα: «Επιλογή συμμετεχόντων στο εργαστήριο εκπαιδευτών του Ευρωπαϊκού Έργου CRISS – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...