ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ – ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 1256/1982 ΠΕΡΙ ΠΟΛΥΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ- ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...