Διαβίβαση Υπουργικών Αποφάσεων που αφορούν σε κατάταξη των Σχολών, ορισμού των Σχολών και των Τμημάτων για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα και πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το νέο σύστημα, οι οποίες θα ισχύσουν για τις πανελλαδικές εξετάσεις του τρέχοντος σχολικού έτους 2020-2021 (Φ.253/99129/Α5/2020 (Β’ 3209), Φ.253/99154/Α5/2020 (Β’ 3237) και Φ.251/112720/Α5/2020 (Β’ 3821) ).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...