Ε.Κ.Δ.Δ.Α.: Διοργάνωση επιμορφωτικής δράσης – Ημερίδας με τίτλο: "Τα Παιδιά που Υπόσχονται: Δημόσιες Πολιτικές Προστασίας Ανηλίκων και Κοινωνικό Πλαίσιο Υποστήριξης"

Ίσως σας ενδιαφέρουν…