Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. 6865/Β’/29-12-2022) με θέμα: «Τροποποίηση της με στοιχεία 128677/Θ2/19-10-2022 (Β’ 5464) Υπουργικής απόφασης: «Καθορισμός διαδικασίας κατάταξης και επιλογής διευθυντών των εκκλησιαστικών σχολείων του Ν. 4823/2021 (Α’ 136)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...