Αναμορφωμένος Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α’ 136) –Πρόγραμμα συνεντεύξεων

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...