Ετικέτα: 13 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 13ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 13ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

Αξιολόγηση προσφορών και ανάθεση μετακίνησης μαθητών του 13ου Γυμνασίου Ηρακλείου με προορισμό τη Χαλκίδα και την Αθήνα, σύμφωνα με την αριθμ. 33120/ΓΔ4/6-3-2017 (ΦΕΚ 681/6-3-2017 τευχ.Β΄)

Αξιολόγηση προσφορών και ανάθεση μετακίνησης μαθητών του 13ου Γυμνασίου Ηρακλείου με προορισμό τη Χαλκίδα και την Αθήνα, σύμφωνα με την αριθμ. 33120/ΓΔ4/6-3-2017 (ΦΕΚ 681/6-3-2017 τευχ.Β΄)

Αξιολόγηση προσφορών και ανάθεση μετακίνησης μαθητών με προορισμό τη Χαλκίδα και την Αθήνα, σύμφωνα με την αριθμ. 33120/ΓΔ4/6-3-2017 (ΦΕΚ 681/6-3-2017 τευχ.Β΄)

Αξιολόγηση προσφορών και ανάθεση μετακίνησης μαθητών με προορισμό τη Χαλκίδα και την Αθήνα, σύμφωνα με την αριθμ. 33120/ΓΔ4/6-3-2017 (ΦΕΚ 681/6-3-2017 τευχ.Β΄)