Ετικέτα: 2 ΕΠΑΛ

Κήρυξη άγονου του διαγωνισμού για αεροπορικά εισιτήρια του 2ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου για Πράγα Τσεχίας στα πλαίσια προγράμματος Erasmus+ ΚΑ229

Κήρυξη άγονου του διαγωνισμού για αεροπορικά εισιτήρια του 2ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου για Πράγα Τσεχίας στα πλαίσια προγράμματος Erasmus+ ΚΑ229

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 2ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου για αεροπορικά εισιτήρια για Πράγα Τσεχίας στα πλαίσια προγράμματος Erasmus+ ΚΑ229

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 2ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου για αεροπορικά εισιτήρια για Πράγα Τσεχίας στα πλαίσια προγράμματος Erasmus+ ΚΑ229

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση διδακτικής επίσκεψης μαθητών του 2ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο στις 10/12/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση διδακτικής επίσκεψης μαθητών του 2ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο στις 10/12/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση διδακτικής επίσκεψης μαθητών του 2ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο στις 31/10/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση διδακτικής επίσκεψης μαθητών του 2ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο στις 31/10/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση διδακτικών επισκέψεων μαθητών του 2ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου στο Ρέθυμνο στις 15 και στις 16 Μαΐου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση διδακτικών επισκέψεων μαθητών του 2ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου στο Ρέθυμνο στις 15 και στις 16 Μαΐου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση διδακτικής επίσκεψης μαθητών του 2ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου στο Ροτάσι Μονοφατσίου τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση διδακτικής επίσκεψης μαθητών του 2ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου στο Ροτάσι Μονοφατσίου τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση διδακτικής επίσκεψης μαθητών του 2ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης 17/4/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση διδακτικής επίσκεψης μαθητών του 2ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης 17/4/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών του 2ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών του 2ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου στη Θεσσαλονίκη

Κήρυξη ως άγονη τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών του 2ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου στη Θεσσαλονίκη

Κήρυξη ως άγονη τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών του 2ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου στη Θεσσαλονίκη

Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών του 2ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου στη Θεσσαλονίκη

Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών του 2ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου στη Θεσσαλονίκη