Αποζημίωση εξόδων για τις εκλογές του ΚΥΣΔΙΠ

Αποζημίωση εξόδων για τις εκλογές του ΚΥΣΔΙΠ